dier en mensch

 

 

 

 'kijk, luister -                                                  

                      - 'n leerzaam, rijk, mooi gesprek'

 

 

 

 

 

'Over het leven -

- in het wild'

'Bewustzijn van onze kwetsbaarheid en dagelijks gevaar stuwt onze levensenergie zo lijkt het. In de wildernis kan elk moment jouw laatste zijn. Maar net als elk levend wezen hebben ook wij unieke talenten gekregen om dit te voorkomen. De grote hersenen die wij van de natuur hebben gekregen komen hier goed van pas. Net zoals een jonge leeuw eindeloos oefent met jagen, word een mens met dagelijkse oefening steeds beter in observeren, horen, ruiken en bewegen in het wild. Ook merk ik dat mijn intu´tie sterker wordt, of dat ik er beter naar luistert. Het overleven van grote uitdagingen maakt een immense kracht los en bevordert het zelfvertrouwen.
Alle levensvragen die in de westerse wereld regelmatig voorbijkomen, en waar ik vanaf mijn vroege jeugd mee rondloop, lijken hier onzinnig: 'Wat is de zin van het leven? Wat is ons levensdoel?' Leven inde wildernis brengt je in het huidige moment. Negatieven, storende gedachten heb ik nauwelijks meer, de commentaarstemmen zijn verstomd, ik ben er gewoon. En dat is genoeg. Wij zijn een natuurverschijnsel, net als een bloem. Of een vlinder, of muis. Niet meer en niet minder.'

                                                                             Martine van Zijll Langhout