In dienst van het wiel.


 

Eerst als het wiel goed

aanloopt, maak ik pas

een mooie kans om me

ooit vrij te lopen.


 

Maar dan ook nooit meer vluchten

hoor, zegt de waarsprekende aap

half vermanend, half verwijtend,


 

alvorens te zijn opgegaan

in dienst van het wiel.


 


 


 

Hans Faverey (dichter, wetenschappelijke medewerker faculiteit psychologie, 1933 - 1990)