“De ogenblikken waarop we onszelf hervinden, zijn zeldzaam; we leven meestal aan de buitenzijde van onszelf en merken van ons andere ik alleen de verbleekte schim, een schaduw die de zuivere duur werpt op de gelijkdelige ruimte. Zo verloopt ons bestaan meer in de ruimte dan in de tijd; we leven meer voor de wereld buiten ons dan voor onszelf; we worden gehandeld meer dan dat we zelf handelen. (…) Vrij handelen, dat is opnieuw bezit van zichzelf nemen, zich terug begeven in de zuivere duur.”


 

… Henri Louis-Bergson ( Franse filosoof 1859 – 1941)