poŽzie I                   poŽzie II                  poŽzie III
is                                    eternal                                 news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          poŽzielf