EENS

maar mijn gave is beperkt mijn stem niet luid
maar ik leef en op deze aarde
heeft mijn bestaan voor iemand waarde
het ziet verlangend naar verwantschap uit
via mijn vers hoe ik dit weet mijn geest
zal ik een ander weerklank vinden
de vriendschap tussen eens gezinden
vind ik opnieuw in wie mij later leest

                naar Baratynsky

Arie Visser