Dit is verlangen: op de golven wonen,

geen anker kunnen werpen in de tijd

en dit zijn wensen: fluisterende, schone

gesprekken tussen tijd en eeuwigheid.


 

En dit is leven. Tot uit wat voorbijging

de eenzaamste van alle stonden stijgt,

die, met de glimlach ener nieuwe wijding,

het eeuwige begroet en zwijgt.


 


 


 


 

... Rainer Maria Rilke (dichter, schrijver, 1875 - 1926)