“Wanneer ik twijfel kan ik niet twijfelen
aan het bestaan van mijn twijfel;
de twijfel is dus een fundamenteel gegeven,
een onbetwijfelbare realiteit in het universum.”

                           - José Ortega y Gasset

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

De Geheugenlozen                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            nooit meer slapen

 

 

 

 

 

 

oordeel    - mening die je vormt na overleg of nadenken
bevinding - mening over wat je in een 'onderzoek' hebt gevonden

                                            oordelen is vinden

wanneer is 'ik vind van iets'
wel/niet een oordeel?
wanneer is 'n bevinding
'n oordeel?

 

 

wit licht spreidt zich uit
vlinder vleugels verbleken
zwart gat vangt ze op -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit oude tijd doos - Ik stoei met mijn 'intuïtie'! Hier 'erken' ik gelijk, mag ik 'inzien', dat mijn 'intuïtie' gestoeld is op 'hoe' ik het 'leven' heb mogen (nog mag) ervaren. Dit al van kinds af aan. Ik heb al eerder neergelegd, dat ik vanaf mijn tiende ben gaan 'zoeken' naar 'waarachtigheid'. Dit nav hoe ik keek, waarnam hoe menschen met elkander omgingen, wat werd gezegd en gehandeld. Het contrast daar tussen. Ik mag 'nu' nog ervaren dat mijn 'vertrouwen' in de ander niet echt fijn werkt. Zo gauw, als ik een contrast ervaar in het woord en handelen, schiet ik 'weg', ga mijn binnenzee in. Hierdoor doe ik ('waarschijnlijk') de ander tekort. Doch, het gelukt mij niet om mijn 'gevoel', welke vloeit uit mijn 'intuïtie', fijn op te vangen en mijn mond te houden.

Ik ben blij
met mijn
intuïtie!

Het voorkomt geen pijn
doch beschermt het mijn 'zijn'.

Glij op 'tijd' mijn binnenzee in
om vervolgens 'intrinsiek' gemotiveerd
naar buiten te gaan –

'Eenzaamheid' is het gevolg
doch ik ervaar geen 'eenzaamheid'!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'twittwitske'