3D schaakspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de stilte op het schaakbord
een verzengend schrikbewind

een leemte een lucht-
ledig centrum waar doodstil
de stukken rusten

Arie Visser
(1944-1997)