- in gesprek
worden gehoord
- in handelen
verstrengelen
- in stilte
zijn