TRAAGHEID

 

                                

80x120                                                   

 

 

 

 

Tot voeling wenkt het haast uit alle dingen,
uit elke wending waait het aan: gedenk!
Een dag waarlangs wij achtloos verdergingen
ontsluit toekomstig zich al een geschenk.


Wie rekent ons de opbrengst voor? Wie wendt
van ons de oude, de vervlogen jaren?
Wat hebben wij van aanvang aan ervaren
dan dat het één in het ander herkent.


Dan dat het ongedachte aan ons zacht warmt?
O huis, o weideland, o avondlicht,
op eenmaal brengt ge 't bijna tot gezicht
en staat ons na, omarmend en omarmd.


Door allen reikt één ruimte wereldwijd:
ruimte inwendig. Vogels vliegen stil
recht door ons heen. O, nu ik groeien wil,
zie ik ginds de boom die hoog in mij gedijt.


Ik wijd mij toe, en in mij is de woning.
Ik zoek mijn koers, en in mij is de kust.
Beminde die ik werd: het beeld der schone
schepping weent bij mij uit en vindt zijn rust.
 


                                 Rainer Maria Rilke
                                   (1875 - 1926)