"De 'geest' is het menselijk vermogen
om te denken, 'voelen' en 'willen'."

 

 

 

 

ps. het is en blijft 'moeilijk' om het 'gedeelte' neer te leggen in woorden,
het gedeelte welke ik, misschien wel 'wij', niet kunnen omschrijven,
omwegen dat 'het' wegschiet binnen ons 'zijn', zien, ervaren als mens.
'We' leggen er verscheidene woorden op als 'ziel', 'geest', 'zijn', etc.,
gelijk 'wij' er verscheidene gedachten op neer leggen,
een ieder weer onder-/gebouwd op . . . . . . .


Ik weet 't niet!

 

 

 

                                                                                                              30,31 aug. en1 sept. 2019
                                                                                                             Willibrordus Draait Door

 

 

'Hier' leg ik een enkele links neer naar, mi.
inspirerende, spiegelende, reflecterende 'paden'
om over/door heen te 'wandelen':

 

 

 

De zin van het leven

Na een hartstilstand, die hem tussen dood en leven deed zweven, gaat Fokke Obbema op zoek naar antwoorden op die aloude vraag: waartoe zijn wij op aarde? In een serie interviews gaat hij daarover het gesprek aan met mensen met zeer diverse beroepen en achtergronden.
www.volkskrant.nl   ( Fokke Obbema )

 

 

 

Kijken in de ziel

Binnenin 'Kijken in de ziel' verkent Coen Verbraak de ziel van een beroep. Psychiaters, artsen, voetbaltrainers, journalisten, strafpleiters, politici, artsen, topondernemers en rechters vertellen over hun vak en zichzelf.
www.ntr.nl   ( Coen Verbraak )

 

 

 

‘Het is tijd om met de vuist op tafel te slaan’

"- één fundamentele reden: de geesteswetenschappen kunnen waarheid, kennis en inzicht bieden op terreinen waar andere wetenschappen dat niet kunnen." - Rik Peels
www.volkskrant.nl      25 juli 2019

 

 

Hoe moet ik leven –
las ik in een brief van iemand
aan wie ik van plan was
hetzelfde te vragen.
Opnieuw en als altijd zijn er,
zoals uit bovenstaande blijkt,
geen dringender vragen
dan naïeve vragen.
                                 - Wislawa Szymborska
           www.nrc.nl

 

 

 

 

‘Zoek een weg die de wereld verandert’

" - filosofie is het oefenen van een onafhankelijke geest,
die zich niet slaafs voegt naar gangbare meningen
en heersende opinies,
en zich richt op een zelfgekozen weg." - Alain Badiou
www.nrc.nl   26 juli 2019

 

 

 

'Niet zomaar alles geloven.'

"- als mensen allemaal op een bepaalde manier denken, raak ik geïnteresseerd. Hoe komt dat? Zijn daar geen vraagtekens bij te plaatsen? Dan kom ik in beweging. Ik kan niet anders, zo zit ik in elkaar." - Bas Haring
www.volkskrant.nl     2 augustus 2019

 

 

 

 

 

 

 

"De ogenblikken waarop we onszelf hervinden, zijn zeldzaam; we leven meestal aan de buitenzijde van onszelf en merken van ons andere ik alleen de verbleekte schim, een schaduw die de zuivere duur werpt op de gelijkdelige ruimte. Zo verloopt ons bestaan meer in de ruimte dan in de tijd; we worden gehandeld meer dan we zelf handelen. (.......) Vrij handelen, dat is opnieuw bezit nemen, zich terugbegeven in de zuivere duur." - Henri Bergson (1859-1941)

 

 

 

 

 

 

 

 

'Wat is het belangrijkste moment in je leven?'

" - stel dat je geheugen wordt gewist
tijdens de overgang naar het hiernamaals,
maar dat je één herinnering mag kiezen
die je dan tot in de eeuwigheid krijgt afgespeeld,
welke zou dat dan zijn?"

www.trouw.nl         22 april 2018        After life -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Een reis van zielsonderzoek, wetenschap, natuur en creativiteit."
 Innsaei: The Power of Intuition "
 neemt ons mee op een wereldwijde reis
 om de kunst van het verbinden
 binnen in de hedendaagse wereld
 van afleiding en stress
 te ontdekken."

 

 

 

 

 


 

 

 

 


´T moeilijkst voor een mensch,
is misschien wel 'zijn',
tegelijkertijd ´t eenvoudigst,
eenvoudigweg 'zijn' -


 

Leef 't leven
en deel 't!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abacus

 

 

 

 

 

 

 'Dreigend klinkt gerommel uit de buik
van een mechanisch beest zuchtend
en knarsend zet het gevaarte zich in beweging.
Het geluid van de dampende machine
gaat langzaam over in een hypnotische cadans.'

 

 

 

'De machinist,
hoog op z’n steamroadster,
heeft geen oog
voor de dingen om zich heen.'

 

 

 

 'Zijn gedachten tijdloos,
zijn blik priemend in de verte
zijn bestemming een ongewis avontuur
terwijl de wereld onder hem door rolt
een tijdperk van ooit geleden trekt voorbij
en verdwijnt achter hem
in zwarte rokende wolken….'

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abacus